top of page

Disclaimer

Oktober 2021

 

Stylecoach Aleks. streeft ernaar om via de website juiste en kloppende informatie te delen, helaas kan er niet gegarandeerd worden dat alle informatie op deze website juist en volledig is. Ik ben me ervan bewust dat ik in de informatie en inspiratie die ik deel op de website en via social media, inhoudelijk nooit compleet volledig kan zijn. Er is immers al zoveel geschreven en er wordt zoveel gedeeld. Stylecoach Aleks. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op de website. 

 

 

Copyright Stylecoach Aleks © 2021

Er rust een copyright op alle teksten en afbeeldingen van Stylecoach Aleks. Alle rechten voorbehouden. Bij het gebruik van teksten en afbeeldingen die gemaakt zijn door Stylecoach Aleks., dient een bron-/naamsvermelding te worden genoemd. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) hebben wij het recht om aangifte te doen.

bottom of page